Η νέα υπηρεσία GoGreen Plus από την DHL Express!

Η DHL Express παρουσιάζει την υπηρεσία GoGreen Plus: Η πρώτη express courier παγκοσμίως, που δίνει στους πελάτες της τη δυνατότητα να επιλέγουν τη χρήση Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων, συμβάλλοντας στη μείωση των επιβλαβών εκπομπών.

Το GoGreen Plus αποτελεί μέρος των ευρύτερων στόχων βιωσιμότητας του Ομίλου Deutsche Post DHL για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Φεβρουάριος 2023:Η DHL Express ανακοινώνει σήμερα την κυκλοφορία του GoGreen Plus, μιας νέας υπηρεσίας που θα επιτρέψει στους πελάτες της να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με τις αποστολές τους, μέσω της χρήσης Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAF). Η ενέργεια αυτή αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία μεταξύ των express courier εταιριών και πρόκειται να είναι διαθέσιμο αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν η Ιταλία, η Δανία, η Σουηδία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νότια Αφρική και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ήδη από αυτόν τον μήνα, οι πελάτες που έχουν ως έδρα τους κάποια από τις χώρες αυτές, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το GoGreen Plus όταν διαμορφώνουν την υπηρεσία αποστολής μέσω του MyDHL+, της διαδικτυακής πλατφόρμας αποστολής και παρακολούθησης της DHL Express. Η υπηρεσία μάλιστα, έχει σχεδιαστεί για να είναι πλήρως ευέλικτη, αφού μπορεί να επιλεγεί και για μεμονωμένες αποστολές.

Το GoGreen Plus πρόκειται να είναι τους επόμενους μήνες διαθέσιμο σε όλους τους πελάτες της DHL Express παγκοσμίως, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τη μείωση αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη (CO2e), αλλά και την ποσότητα καυσίμων που χρησιμοποιούν και παράγονται από βιώσιμες πρώτες ύλες (SAF).

Η νέα υπηρεσία GoGreen Plus κατέστη δυνατή μετά τις πρόσφατες συνεργασίες της DHL με την bp και τη Neste για την παροχή SAF στους κόμβους της DHL Express σε όλο τον κόσμο. Το ανανεώσιμο μέρος του καινοτόμου καυσίμου παράγεται από χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια. Ένα τέτοιο SAF από απόβλητα και υπολείμματα μπορεί να προσφέρει μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως και 80% κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, σε σύγκριση με το συμβατικό καύσιμο αεριωθουμένων που αντικαθιστά.

Ο John Pearson, Διευθύνων Σύμβουλος της DHL Express, αναφέρει: «Γνωρίζουμε ότι οι πελάτες μας είναι αφοσιωμένοι στη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, επομένως είναι σημαντικό να τους παρέχουμε τα μέσα για να το κάνουν. Χαίρομαι που η επένδυσή μας στο SAF μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί πλήρως από τους πελάτες μας, ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τις εκπομπές των αποστολών τους. Το SAF είναι επί του παρόντος η κύρια οδός για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στις αερομεταφορές, επομένως αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να τους βοηθήσουμε να κάνουν περισσότερο βιώσιμες τις δικές τους αλυσίδες εφοδιασμού».

Η επίτευξη του στόχου μέσω της χρήσης του GoGreen Plus, επιτρέπει στους πελάτες να μειώσουν τις εκπομπές τους στο Πεδίο 3 -μεταξύ των κατηγοριών που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς-, και σχετίζεται με τις έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που καταγράφονται στα στάδια της αλυσίδας αξιών μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της διανομής. Σε αντίθεση με τις πρωτοβουλίες αντιστάθμισης, η χρήση του GoGreen Plus αναγνωρίζεται ως μια προσπάθεια μείωσης του άνθρακα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Science Based Target, επειδή οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν σχεδιαστεί για να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών του άνθρακα, που συνδέονται άμεσα με τις λειτουργίες μιας επιχείρησης.

Η υπηρεσία GoGreen Plus αποτελεί μέρος των ευρύτερων στόχων βιωσιμότητας του Ομίλου Deutsche Post DHL για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050, συμβάλλοντας παράλληλα στον ενδιάμεσο στόχο χρήσης 30% SAF σε όλες τις αεροπορικές μεταφορές έως το 2030. Σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη Αειφορίας του, ο όμιλος Deutsche Post DHL στοχεύει στα επόμενα χρόνια , να προσφέρει μια πράσινη εναλλακτική για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, σε όλα τα τμήματα του.

DHL - 50 Years
Δείτε το video Play 50 years DHL video
Η DHL ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
WE ARE CERTIFIED!
Copyright 2018 DHL Express. All rights reserved Αριθμός ΓΕΜΗ 122186701000