Αλλάζουν οι κανόνες επιβολής ΦΠΑ από 1η Ιουλίου, σε αποστολές από τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέχρι πρότινος, αγαθά αξίας έως 22€ δεν επιβαρύνονταν με ΦΠΑ. Από την 1η Ιουλίου όλα τα εμπορικά αγαθά που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες θα υπόκεινται σε ΦΠΑ ενώ ταυτόχρονα θα απαιτούν και επίσημη τελωνειακή διασάφηση. Είτε είστε αποστολέας, είτε παραλήπτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως τις αλλαγές της 1ης Ιουλίου στους Τελωνειακούς Κανονισμούς.

Για να μάθετε περισσότερα επισκεφτείτε το σχετικό site της DHL Express https://www.dhl-eucustoms.com/

Επίσης, η DHL Express έχει ετοιμάσει δύο επεξηγηματικά βίντεο που μπορείτε να βρείτε ακολούθως:

Αν είστε αποστολέας
Αν είστε παραλήπτης
DHL - 50 Years
Δείτε το video Play 50 years DHL video
Η DHL ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
WE ARE CERTIFIED!
Copyright 2018 DHL Express. All rights reserved Αριθμός ΓΕΜΗ 122186701000